Nejreklama na Brno? Vystoupit z rychlíku pod dominantou Petrova.

Na konci srpna 2018 bude vláda projednávat financování nového nádraží. Ještě není rozhodnuto.

Chci přispět

Studie proveditelnosti je na světě

Dlouho očekávaná a odkládaná studie proveditelnosti je konečně na světě. Naleznete jí na stránce europointbrno.cz Vedení města Brna musí do 30. 1. 2018 vydat vlastní stanovisko k rekonstrukci brněnského hlavního nádraží, rozhodovat však bude ministerstvo dopravy. Podle dřívějších vyjádření je však jasné, že ministerstvo se chce řídit názorem města. Lednové zastupitelstvo bude tudíž klíčové pro rozhodování o budoucnosti nádraží.

Zastupitelé se v koaliční smlouvě zavázali, že neprosadí variantu, která nemá podporu brněnské veřejnosti. Dle našeho názoru jsou dvě referenda jasným vyjádřením názoru brněnské veřejnosti. Prosazovat názor většiny lidí z města Brna, ale i přilhlého okolí, nepřestaneme.

 

V koaliční smlouvě vedení Brna se v bodě „Železniční uzel Brno“ uvádí následující:

 

Naším cílem je funkční systém železniční dopravy s moderním nádražím. Budeme dbát na to, aby projekt přestavby železničního uzlu získal maximální finanční podporu z evropských fondů i veřejných rozpočtů, a to bez zbytečných odkladů.

 

Zpřístupníme veřejnosti veškeré informace o projektu. Povedeme seriózní odbornou diskuzi za účasti veřejnosti. Realizovaná bude taková varianta, která bude vycházet z aktuálně zpracovávané studie proveditelnosti zohledňující dopravní návaznosti, minimalizující finanční dopady na rozpočet města a která bude mít podporu brněnské veřejnosti.

 

Do 3 měsíců od předání konečných závěrů studie proveditelnosti příjme samospráva města Brna stanovisko na ZMB, a to na základě výsledků studie proveditelnosti a případného stanoviska Evropské investiční banky (jednotka JASPERS).

 

Upravíme přednádražní prostor tak, aby se stal komfortním přestupním uzlem bez zbytečných bariér a důstojnou branou do města. Zlepšíme činnost a rychlost řízení odboru dopravy především v oblasti umísťování dopravního značení a spolupráce s městskými částmi.

O nás

Logo Nádraží v centru

Alianci „Občané pro nádraží v centru“ založily 1. listopadu 2017 spolky Děti Země – Brno a Hnutí DUHA Brno. Cílem Aliance je prosazovat modernizaci železničního uzlu Brno s novým moderním nádražím v centru Brna ve variantě „Petrov“ a navázat tak na občanskou alianci „Referendum 2014“, která o poloze nádraží vyvolala místní referendum, které se konalo ve dnech 7.-8. 10. 2016. Nádraží v centru podpořilo 59,2 tisíc voličů Brna.

Alianci podporuje NESEHNUTÍ a Ekologický institut Veronica.

  • Hnutí Duha Brno
  • Děti Země
  • NeSeHnutí
  • Ekologický institut Veronica - logo