V referendu 7. a 8. října hlasujeme dvakrát ano pro moderní nádraží v centru bez korupce

Přes 20 000 občanů Brna svými podpisy prosadilo referendum o poloze hlavního nádraží.

V říjnu 2016 můžeme definitivně prosadit moderní nádraží v centru města.

Přidejte se k nám

Chci pomoci Chci přispět

Základní informace k hlasování

 • referendum se koná současně s volbami 7. a 8. října 2016
 • hlasovat můžete ve stejných budovách, ale ve zvláštních hlasovacích místnostech
 • v pátek jsou místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin
 • otázky referenda najdete níže. Formulovány jsou šroubovaně, aby byl výsledek referenda pro město skutečně závazný – podobně jako u zákonů se jedná o právní text, který musí být přesný
 • hlasovací lístky nedostanete do schránek, je třeba si je vyzvednou až na místě
 • Odpověď ANO na první otázku znamená modernizaci nádraží v centru (sem spadá i varianta „pod Petrovem)
 • Odpověď ANO na druhou otázku znamená modernizaci metodou soutěží podle pravidel České komory architektů, čili bez korupce
 • Odpověď NE na obě otázky znamená, že vedení města bude moct rozhodnout po svém
 • Odpovědi je na lístku třeba označit křížkem – fajfky ani kolečka se nepočítají

Otázky předložené brněnské veřejnosti k rozhodnutí v referendu

1

Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice Brno ­hlavní nádraží v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?

že se nádrží bude muset modernizovat ve stávající poloze v centru města. Odpověď NE znamená, že vedení města Brna může o poloze rozhodnout dle svého uvážení. Hlasováním NE lze také nejlépe dát najevo i to, že si přejete modernizaci nádraží v odsunuté poloze.

Otázky jsou formulovány šroubovaně, protože tak je to nutné, aby byl výsledek pro městské orgány závazný a právně vymahatelný. Jejich smysl je ale jasný. Výsledek referenda bude při účasti nad 35% voličů závazný.

2

Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice „Brno ­hlavní nádraží“ určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?

že nádraží se bude modernizovat otevřenými návrhovými soutěžemi. Jich se budou moci za poctivých, pro všechny rovných a v celém světě platných podmínek účastnit špičkové týmy, a to i zahraniční. Soutěže tohoto typu garantuje komora architektů a jsou nejspolehlivější pojistkou proti korupci a nekvalitním stavbám. Odpověď NE znamená, že vedení města bude moci o způsobu modernizace moci rozhodnout samo.

Otázky jsou formulovány šroubovaně, protože tak je to nutné, aby byl výsledek pro městské orgány závazný a právně vymahatelný. Jejich smysl je ale jasný. Výsledek referenda bude při účasti nad 35% voličů závazný.

Chcete se dozvědět víc?

Otázky a odpovědi

Proč hlasovat ANO! pro modernizaci nádraží v centru a návrhové soutěže

 • 1

  KONEC DEBAT, ZAČÁTEK ŘEŠENÍ

 • 2

  RYCHLÉ A POHODLNÉ CESTOVÁNÍ

 • 3

  DOSTUPNÁ DOPRAVA, BEZ ZDRAŽOVÁNÍ

 • 4

  TRANSPARENTNÍ SOUTĚŽE, NE TUNELY

 • 5

  POLITICI MUSÍ POSLOUCHAT VEŘEJNOST

 • 6

  BUDEME O PĚT MILIARD BOHATŠÍ

 • 7

  ŽIVÉ A KOMFORTNÍ MĚSTO

Dobrovolníci referenda:

staňte se jedním z nich

dobrovolnici

Konání referenda umožnili lidé, jako jste vy – desítky dobrovolníků, kteří se po několik měsíců nadšeně účastnili sběru podpisů, přesvědčování lidí v ulicích a pořádání veřejných akcí.

Máme-li k referendu přivést dostatek lidí a definitivně rozhodnout o budoucnosti našeho města, potřebujeme Vás ještě víc, než kdy dřív.

Dobrovolníkem či dobrovolnicí se může stát kdokoliv.
Pojďme společně změnit tohle město k lepšímu!

To chcu!

Vlivné sponzory nemáme

kampaň za nádraží v centru financujete vy

archy

Prosazování referenda nám umožnily financovat drobné dary desítek občanů, kteří se složili na tisk materiálů, provoz malé kanceláře i nákladnou právní bitvu s magistrátem.

Referendum jsme prosadili díky vaší podpoře. Další společný úspěch ale může být mnohem užitečnější: občany posvěcená transparentní modernizace nádraží v centru!

To chcu!

Aktuality

Všechny aktuality

O nás

logo_pěkné

Občanská aliance „Referendum 2016“ je dobrovolným sdružením Brňanů a Brňanek, nezávislým na firmách, podnikatelích, úřadech i politických stranách.

Naším cílem je prosadit v místním referendu na podzim letošního roku modernizaci nádraží v centru, podél ulice Nádražní (jednomu z hotových projektů se také říká „nádraží pod Petrovem“) a současně zajistit, aby se o přesné podobě nového nádraží a jeho okolí rozhodlo v transparentních návrhových soutěžích (jako je urbanistická soutěž o širší podobu centra, kterou dnes město již realizuje) podle metodiky České komory architektů.

V REFERENDU MÁME ŠANCI O NÁDRAŽÍ DEFINITIVNĚ ROZHODNOUT.

K dosažení tohoto cíle zapojujeme do debaty veřejnost, spolupracujeme s odborníky, jednáme s politiky a diskutujeme s občany.

Naši aktivitu na základě smlouvy o spolupráci zastřešují brněnské pobočky Hnutí DUHA, Dětí Země a Masarykovy demokratické akademie.

 • Hnutí Duha Brno
 • Děti Země
 • MDA

Referendum také podpořili

Tento projekt byl podpořen brněnskou Nadací Partnerství…
NAP_Greenways ORIGINAL

…a z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica v rámci programu „Společně pro Brno.“
SpB_zelene