Ano pro nádraží v centru

moderní & bez korupce

brněnské referendum 2016

Přes 20 000 občanů Brna svými podpisy prosadilo referendum o poloze hlavního nádraží.

V říjnu 2016 můžeme definitivně prosadit moderní nádraží v centru města.

Přidejte se k nám

Chci pomoci Chci přispět

Do referenda zbývá

Otázky předložené brněnské veřejnosti k rozhodnutí v referendu

1

Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice Brno ­hlavní nádraží v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?

Tato otázka nám umožňuje rozhodnout o tom, kde bude nádraží umístěno. Pokud jste přesvědčeni, že Brno by mělo mít moderní nádraží v centru podél Nádražní ulice a nikoli skoro 1 km daleko u řeky Svratky, hlasujte ANO. Přijdou-li takto hlasovat všichni, kteří si tohle přejí, pravděpodobnost úspěchu je vysoká. Abychom prosadili modernizaci nádraží v centru, musí:
– se referenda zúčastnit 35% všech voličů
– pro ANO hlasovat nadpoloviční většina zúčastněných a víc než čtvrtina všech voličů

Tak zavážeme radnici k prosazování přestavby nádraží ve stávávající poloze podél ulice nádražní“, čili na místě současného dopravního uzlu.

Tam spadá i tak zvaná varianta pod Petrovem, kdy by vznikla druhá nádražní budova asi o sto metrů západně směrem k malé Americe. Vynikající návaznost vlakové a hromadné dopravy ale zůstane zachována a město ušetří miliardy na infrastruktuře.

2

Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice „Brno ­hlavní nádraží“ určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?

Tato otázka umožňuje zavázat město k odpovědnému, transparentnímu a otevřenému způsobu výběru nejlepšího řešení modernizace železničního uzlu v té poloze, již zvolíme hlasováním o otázce předchozí.

Tento způsob nese název „otevřené návrhové soutěže“, jejichž metodiku v české republice prosazuje Česká komora architektů.  Rozhodnutím ve prospěch soutěží ukončíme dosud běžnou praxi přihrávání městských zakázek spřáteleným firmám a architektům, která v tolika českých městech vedla k miliardovým tunelům do veřejných rozpočtů. Otevřená soutěž zajistí, že se za jasných podmínek střetnou konkurenti z řad všech přihlášených architektů, inženýrů či urbanistů. Odborná porota pak vybere nejlepší řešení, přičemž bude brát v úvahu, technické parametry, cenu, efektivitu řešení širší urbanistické souvislosti a vliv na každodenní život občanů. Příkladem takové soutěže je návrhová soutěž o podobu širšího centra města s nádražím v poloze Pod Petrovem, která skončila letos v dubnu a ověřila vhodnost této lokality pro umístění hlavního nádraží i možnost dobrého urbanistického řešení širšího území.

Odpověď ANO na tuto otázku má tedy jednoduše řečeno zajistit transparentní řešení přestavby uzlu bez korupce a klientelismu.

Proč hlasovat ANO! pro modernizaci nádraží v centru a návrhové soutěže

 • 1

  KONEC DEBAT, ZAČÁTEK ŘEŠENÍ

 • 2

  RYCHLÉ A POHODLNÉ CESTOVÁNÍ

 • 3

  DOSTUPNÁ DOPRAVA, BEZ ZDRAŽOVÁNÍ

 • 4

  TRANSPARENTNÍ SOUTĚŽE, NE TUNELY

 • 5

  POLITICI MUSÍ POSLOUCHAT VEŘEJNOST

 • 6

  BUDEME O PĚT MILIARD BOHATŠÍ

 • 7

  ŽIVÉ A KOMFORTNÍ MĚSTO

Dobrovolníci referenda:

staňte se jedním z nich

dobrovolnici

Konání referenda umožnili lidé, jako jste vy – desítky dobrovolníků, kteří se po několik měsíců nadšeně účastnili sběru podpisů, přesvědčování lidí v ulicích a pořádání veřejných akcí.

Máme-li k referendu přivést dostatek lidí a definitivně rozhodnout o budoucnosti našeho města, potřebujeme Vás ještě víc, než kdy dřív.

Dobrovolníkem či dobrovolnicí se může stát kdokoliv.
Pojďme společně změnit tohle město k lepšímu!

To chcu!

Vlivné sponzory nemáme

kampaň za nádraží v centru financujete vy

archy

Prosazování referenda nám umožnily financovat drobné dary desítek občanů, kteří se složili na tisk materiálů, provoz malé kanceláře i nákladnou právní bitvu s magistrátem.

Referendum jsme prosadili díky vaší podpoře. Další společný úspěch ale může být mnohem užitečnější: občany posvěcená transparentní modernizace nádraží v centru!

To chcu!

Aktuality

Všechny aktuality

O nás

logo_pěkné

Občanská aliance „Referendum 2016“ je dobrovolným sdružením Brňanů a Brňanek, nezávislým na firmách, podnikatelích, úřadech i politických stranách.

Naším cílem je prosadit v místním referendu na podzim letošního roku modernizaci nádraží v centru, podél ulice Nádražní (jednomu z hotových projektů se také říká „nádraží pod Petrovem“) a současně zajistit, aby se o přesné podobě nového nádraží a jeho okolí rozhodlo v transparentních návrhových soutěžích (jako je urbanistická soutěž o širší podobu centra, kterou dnes město již realizuje) podle metodiky České komory architektů.

V REFERENDU MÁME ŠANCI O NÁDRAŽÍ DEFINITIVNĚ ROZHODNOUT.

K dosažení tohoto cíle zapojujeme do debaty veřejnost, spolupracujeme s odborníky, jednáme s politiky a diskutujeme s občany.

Naši aktivitu na základě smlouvy o spolupráci zastřešují brněnské pobočky Hnutí DUHA, Dětí Země a Masarykovy demokratické akademie.

 • Hnutí Duha Brno
 • Děti Země
 • MDA

Referendum také podpořili

Tento projekt byl podpořen brněnskou Nadací Partnerství…
NAP_Greenways ORIGINAL

…a z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica v rámci programu „Společně pro Brno.“
SpB_zelene