Nejreklama na Brno? Vystoupit z rychlíku pod dominantou Petrova.

Na konci srpna 2018 bude vláda projednávat financování nového nádraží. Ještě není rozhodnuto.

Chci přispět

Jak dál po referendu? Dopis všem příznivcům nádraží v centru

Dopis, adresovaný všem příznivcům nádraží v centru Brna. Shrnujeme výsledky proběhlého referenda, hodnotíme jeho politickou váhu, vyzýváme k vytrvalosti a žádáme o zpětnou vazbu.

Milí přátelé,

píšeme Vám po referendu o brněnském nádraží první krátké hodnocení a úvahy nad dalším postupem. Výsledek 81 % pro nádraží v centru a 68 % pro modernizaci otevřenými návrhovými soutěžemi při účasti 24 % je slušný a znamená jasně projevenou vůli občanů.

Samozřejmě v každém zahlodá zklamání, protože počty jsou nižší, než v jaké jsme doufali – referendum není závazné.

Podle poznatků přímo z ulic ale naším problémem není, že by si dostatečná většina občanů nepřála zachování nádraží ve stávající poloze a jeho modernizaci tam, a problémem není ani to, že by si většina lidí nepřála postupovat podle metodiky komory architektů.

Vedle příčin, jako je celkové znechucení občanů veřejným děním vedoucí k neúčasti u voleb, se tak jako hlavní příčina chybějících pětatřiceti tisíc účastníků referenda v tuto chvíli jeví obstrukční postup Magistrátu města Brna. Ten spočíval už ve snaze bránit přípravnému výboru v naplnění jeho zákonných práv při obsazení okrskových komisí.Magistrát navíc instruoval hlasovací komisaře nad rámec zákona, že nesmí lidem zodpovídat ani technické otázky týkající se hlasování. I to nepochybně mohlo spoustu lidí odradit, stejně jako úmyslné umísťování hlasovacích místností do nejvyšších pater a jiné klacky pod nohy či skutečnost, že na některých místech museli lidé na otevření místnosti čekat i půl hodiny. Postup magistrátu zřejmě necháme soudně prošetřit.

Bude mít referendum nějaký dopad? Nepochybně
Každé referendum má dopady právní a politické. V našem případě referendum závazné není, zbývají tedy dopady politické. Nenechme si nikým namluvit, že právní nezávaznost znamená politickou bezvýznamnost.

Šedesát tisíc lidí pro nádraží v centru při všech těch obstrukcích je opravdu vysoký počet a lze s ním dál pracovat.

V příštím týdnu se obrátíme na všechny relevantní instituce veřejné správy s dopisem, v němž je budeme žádat, aby výsledky referenda ve všech svých rozhodnutích o poloze a způsobu modernizace nádraží akceptovaly.

Budeme vyjednávat a požadovat respektování výsledků referenda. Vedle toho se budou pořádat veřejné aktivity, které budu udržovat při životě jak téma, tak hnutí, jež se kolem polohy nádraží zformovalo.

To hnutí jste vy. Široký okruh přispěvatelů, aktivních sympatizantů a zejména několik desítek dobrovolníků. Přátelské vazby, které vznikly, a pocit z dobře odvedené práce v inspirativní pospolitosti obětavých lidí je jedním z největších úspěchů kampaně. Vynasnažíme se společenství uchovat a dál je rozvíjet.

Naplňuje nás štěstím a pokorou, že jsme mohli na této věci po tři roky s Vámi všemi pracovat. Vážíme si toho a slibujeme, že uděláme všechno proto, aby vynaložená práce nepřišla vniveč.

Věříme, že vedení města, nové vedení kraje, nová vláda i Evropská komise budou výsledky brněnského referenda respektovat. Pokud by je chtěly ignorovat, jistě budeme mít síly uspořádat v pravý čas referendum nové. Budeme přitom silnější o zkušenosti, které jsme teď získali.

I proto vás prosíme, abyste si všichni, pokud jen trochu můžete, našli čas, a napsali nám své osobní poznatky z kampaně: co se dařilo, co fungovalo, ale také to, co se nepovedlo a co bychom měli příště zvládnout líp.

Dokázali jsme hodně a společnými silami můžeme dokázat ještě víc.
Těšíme se na další spolupráci –

a díky, že jste v tom s námi.

Váš tým brněnského referenda 2016.

O nás

Logo Nádraží v centru

Alianci „Občané pro nádraží v centru“ založily 1. listopadu 2017 spolky Děti Země – Brno a Hnutí DUHA Brno. Cílem Aliance je prosazovat modernizaci železničního uzlu Brno s novým moderním nádražím v centru Brna ve variantě „Petrov“ a navázat tak na občanskou alianci „Referendum 2014“, která o poloze nádraží vyvolala místní referendum, které se konalo ve dnech 7.-8. 10. 2016. Nádraží v centru podpořilo 59,2 tisíc voličů Brna.

Alianci podporuje NESEHNUTÍ a Ekologický institut Veronica.

  • Hnutí Duha Brno
  • Děti Země
  • NeSeHnutí
  • Ekologický institut Veronica - logo