Nejreklama na Brno? Vystoupit z rychlíku pod dominantou Petrova.

Na konci srpna 2018 bude vláda projednávat financování nového nádraží. Ještě není rozhodnuto.

Chci přispět

Odborníci? Pro nádraží v centru! Přesvědčte se sami

„O nádraží by měli rozhodnout odborníci!“ Říkají zastánci odsunu nádraží a tváří se, jakoby oni na své straně měli všechny až do posledního dopravního inženýra a s odsunem nesouhlasili jen jacísi ukřičení amatéři.

Skutečnost je ale taková, že reprezentativní elita brněnské odborné scény v oblasti dopravního inženýrství i urbanismu vždy podporovala modernizaci nádraží v centru. Přesvědčte se o jejich argumentech sami. Zveřejňujeme  čtveřici na sebe navazujících prohlášení odborníků z nedávné historie. A vybíráme z nich ty nejlepší pasáže.

2004: Otevřené prohlášení kolegia expertů k přesunu brněnského nádraží 

„Apelujeme na zodpovědné orgány, aby upustily od záměru přemístění nádraží ze stávající polohy (dále jen odsunu nádraží) v rámci přestavby Železničního uzlu Brno (dále jen ŽUB). Pod vlivem posledních kroků města Brna jsme se rozhodli vystoupit a veřejnosti a politikům otevřeně sdělit, že pro změnu polohy nádraží neexistují racionální důvody.“

A signatáři?
Prof. Ing. Arnošt Hönig, DrSc. rektor VUT Brno v letech 1990-91
Prof. Ing.arch. Ivan Ruller, CSc. děkan fakulty architektury VUT Brno v letech 1990-94, laureát Ceny města Brna z roku 1994
Prof. Ing. František Přibyl, CSc. děkan fakulty stavební VUT Brno v letech 1980-85
Prof. Ing. Jiří Pošvář, CSc. vedoucí katedry dopravních staveb fakulty stavební VUT Brno v letech 1980-90
Doc. Ing. Břetislav Havíř, CSc. vedoucí katedry dopravních staveb fakulty stavební VUT Brno v letech 1973-79
Ing. arch. Viktor Rudiš architekt a urbanista, laureát Ceny města Brna z roku 1998
… a mnoho dalších. Celé zde:

2007: Otevřený dopis kolegia odborníků k řešení železničního uzlu Brno

„Považujeme za nepřijatelné, že někteří pracovníci Magistrátu města Brna se neustále snaží ovlivňovat výsledky odborných analýz ve prospěch odsunuté polohy. Současně publikují stanoviska, která jsou v přímém rozporu s posudky renomovaných institucí a vytvářejí dojem, že odsun nádraží je pro město jediné vhodné řešení a že jde o projekt, který Brno posune kupředu.

Za posledních 30 let však v Evropě neznáme ani jediný případ, že by se hlavní nádraží velkoměsta odsouvalo z centra na okraj… Tento projekt je v dnešní době naprostým anachronismem.“

Signatáři? Ruller, Chybík, Rudiš a dvě desítky dalších kapacit…

Celé zde:

2012: Prohlášení nezávislých odborníků k aktuálním otázkám Železničního uzlu Brno

„Cítíme zároveň potřebu vyjádřit své znepokojení nad úrovní diskuze, která v debatách o budoucnosti ŽUB panuje. Zmíněné problémy jsou z části názorovou věcí (preference veřejné dopravy před osobní automobilovou) a z části jednoznačně doložitelnými fakty (prodloužení doby cestování, vynucené přestupy, negativní dopady na celou brněnskou MHD v případě přesunu hlavního nádraží). O názorech je legitimní a potřebné diskutovat. Fakta je zapotřebí respektovat.“

A signatářů jedině přibylo… celé zde:

2015: Stanovisko odborníků k poloze a modernizaci hlavního nádraží v Brně

„Nápad změnit polohu se objevil již před 90 lety, ale důvodem, proč se nestal realitou, byl odpor vždy větší, než jeho podpora. To platí o obyvatelstvu ale i o nezanedbatelné a reprezentativní části odborné obce. Prvotní důvody, které vedly ke zrodu představy o přesunu, již dávno pominuly a je na místě připomenout, že doslova žádné město v Evropě neprovedlo obdobnou změnu polohy nádraží, jaká je navrhována v Brně.“

Podepsáni mimo jiné Doc. Ing. Jan Pavlíček CSc. dopravní inženýr, emeritní vedoucí katedry dopravních staveb a bývalý vedoucí odboru dopravy JmK, Doc. Ing. Otto Plášek, PhD., dopravní inženýr, vedoucí Ústavu železničních staveb,  Ing. Rostislav Košťál, dopravní inženýr, expert systému tramvajové dopravy v Brně nebo Ing. Martin Kvizda, PhD. Dopravní ekonom, proděkan fakulty ekonomicko-správní MU.

Celé zde:

Jak dlouho ještě, než politici začnou naslouchat hlasu odborníků i veřejnosti? Změnit to můžeme v referendu 7. a 8. října: odsunout odsun Brnu z cesty a konečně otevřít dveře k modernizaci nádraží.

 

O nás

Logo Nádraží v centru

Alianci „Občané pro nádraží v centru“ založily 1. listopadu 2017 spolky Děti Země – Brno a Hnutí DUHA Brno. Cílem Aliance je prosazovat modernizaci železničního uzlu Brno s novým moderním nádražím v centru Brna ve variantě „Petrov“ a navázat tak na občanskou alianci „Referendum 2014“, která o poloze nádraží vyvolala místní referendum, které se konalo ve dnech 7.-8. 10. 2016. Nádraží v centru podpořilo 59,2 tisíc voličů Brna.

Alianci podporuje NESEHNUTÍ a Ekologický institut Veronica.

  • Hnutí Duha Brno
  • Děti Země
  • NeSeHnutí
  • Ekologický institut Veronica - logo