Nejreklama na Brno? Vystoupit z rychlíku pod dominantou Petrova.

Na konci srpna 2018 bude vláda projednávat financování nového nádraží. Ještě není rozhodnuto.

Chci přispět

Otázky a odpovědi

Co říkají odborníci?

Rozhodující část odborné veřejnosti se opakovaně vyslovila pro modernizaci nádraží v centru města. Naposledy v červnu 2015 v dopise premiérovi dvacet pět předních brněnských i českých expertů včetně emeritního děkana fakulty architektury prof. Ivana Rullera, či emeritního vedoucího katedry dopravních staveb doc. Jana Pavlíčka. Pro odsun nádraží vystupují převážně experti zájmově spojení s brněnskou ODS a stavební lobby maskovaní za značkou spolek Brno Plus. Odborné vyjádření zasazující se za modernizaci nádraží v centru podepsal i zřejmě nejvlivnější v tuzemsku působící architekt Vlado Milunič. Jejich vyjádření jasně říká, že neexistují technické problémy, které by ve stávající poloze nebylo možno vyřešit. Do stávající polohy budou moci v budoucnu zajíždět i rychlovlaky. Většina odborníků se také shoduje v tom, že stávající poloha má spoustu nenahraditelných předností, především v napojení na síť městské veřejné dopravy. Shrnuto: mezi odborníky panují stejné spory jako mezi občany, ale většina z nich podporuje modernizaci v centru. V referendu se ale nehlasuje o konkrétní variantě, ale zda lidé v Brně chtějí polohu v centru podél ulice nádražní – o konkrétním optimálním technickém řešení rozhodnou odborníci.

Viz hned čtyři prohlášení z let  desítek špičkových odborníků od asi největšího žijícího brněnského architekta Ivana Rullera až po emeritního vedoucího katedry dopravních staveb na VUT a spoluautora IDS JMK docenta Jana Pavlíčka.

Tady jsou.

Je nějaký rozdíl mezi nádražím v centru a nádražím „pod Petrovem“?

Politici v minulém vedení města, zejména ti z ODS, se snažili vytvořit dojem, že nádraží se v každém případě odsune, a to buď „pod Petrov“, nebo „k řece“. Chtěli tím dosáhnout toho, aby se veřejnost smířila s odsunem nádraží. Ze stejných důvodů dnes tvrdí, že odpověď ANO by znamenala, že se nádraží modernizovat vůbec nebude. Pravda je ale taková, že tak zvaná varianta Pod Petrovem je prostě jednou z možností modernizace nádraží v centru. Prakticky znamená rozšíření stávajícího nádraží a o žádný přesun se reálně nejedná. V případě kladného výsledku referenda se přípravné práce na tak zvané variantě Pod Petrovem využijí při zadávání veřejných soutěží. Tak zvané nádraží „Pod Petrovem“ je jednou z variant nádraží v centru.

Potvrzuje to i prohlášení samotných autorů varianty Petrov. Najdete ho ZDE.

Není jednodušší stavět něco na zelené louce než přestavba?

Všichni vědí, že brněnské hlavní nádraží potřebuje modernizovat. Svá nádraží v posledních desetiletích modernizovala spousta evropských měst. Žádné město větší nebo srovnatelné velikosti jako Brno v Evropské unii ale své hlavní nádraží nikdy neodsunovalo z centra. Proč asi? Protože s nádražím se nešibuje, hýbají se zásadně vagony.

Která ze dvou variant je finančně výhodnější?

Modernizace brněnského hlavního nádraží ve stávající poloze může být podobně nákladná jako novostavba v odsunuté poloze. Propastně se ale liší náklady na infrastrukturu. Pokud by se nádraží odsouvalo, bude muset město až pět miliard utratit za výstavbu nových tramvajových tratí a na dalších nákladech. Tyto peníze pak budou chybět jinde ve veřejném sektoru – v sociálních službách, ve školství, ve veřejné dopravě, ve sportu, v kultuře. Všude. Modernizace v centru je nesrovnatelně levnější.

Co by odsun nádraží znamenal pro život ve městě?

Ve své dnešní poloze je brněnské hlavní nádraží unikátní dopravní uzel, ze kterého se lze dostat po celém městě, maximálně s jedním přestupem. Polohu nádraží nám mnozí evropští urbanisté závidí. Klíčový význam nádraží pro náš život dobře dokládají i noční rozjezdy. Pokud se nádraží přesune, o tuhle kvalitu přijdeme. Na nové nádraží bude jezdit podstatně méně linek a cestovní čas dojíždějících se prodlouží v průměru o půlhodinu denně. Mnozí lidé pak vymění vlak za auto. Vznikající zácpy a dopravní kolapsy ještě zhorší zvýšené náklady na nové linky. Zákonitě by to vedlo k snížení kvality služeb a zdražení jízdného. Na odsun nádraží by doplatili všichni, nejvíce sociálně slabí.

 

O nás

Logo Nádraží v centru

Alianci „Občané pro nádraží v centru“ založily 1. listopadu 2017 spolky Děti Země – Brno a Hnutí DUHA Brno. Cílem Aliance je prosazovat modernizaci železničního uzlu Brno s novým moderním nádražím v centru Brna ve variantě „Petrov“ a navázat tak na občanskou alianci „Referendum 2014“, která o poloze nádraží vyvolala místní referendum, které se konalo ve dnech 7.-8. 10. 2016. Nádraží v centru podpořilo 59,2 tisíc voličů Brna.

Alianci podporuje NESEHNUTÍ a Ekologický institut Veronica.

  • Hnutí Duha Brno
  • Děti Země
  • NeSeHnutí
  • Ekologický institut Veronica - logo