Nejreklama na Brno? Vystoupit z rychlíku pod dominantou Petrova.

Na konci srpna 2018 bude vláda projednávat financování nového nádraží. Ještě není rozhodnuto.

Chci přispět

Brno schválilo odsun nádraží s výstavbou podzemní dráhy, ale akceptuje i nádraží pod Petrovem

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, občanské koalice Nádraží v centru a aliance Občané pro nádraží v centru (www.nadrazivcentru.cz) ze dne 28. února 2018

 

 

V úterý 27. února 2018 se na mimořádném jednání zastupitelstva Statutárního města Brna odhlasovalo, že se doporučuje realizovat odsun nádraží ve variantě Ac s podmínkou souběžné výstavby podzemního diametru z veřejných peněz státu. Současně Brno akceptuje i variantu B1b s nádražím v centru pod Petrovem. Podle občanských iniciativ je tak nádraží v centru stále ve hře pro rozhodování vlády, neboť podzemní diametr je zatím nepřipravená a drahá stavba.

Pokračování textu Brno schválilo odsun nádraží s výstavbou podzemní dráhy, ale akceptuje i nádraží pod Petrovem

Splňte své sliby veřejnosti, vyzývají radnici občanské iniciativy

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, občanské koalice Nádraží v centru a aliance Občané pro nádraží v centru (www.nadrazivcentru.cz) ze dne 26. února 2018

V úterý 27. února 2018 se na mimořádném jednání zastupitelstva Statutárního města Brna odhlasuje, které varianty modernizace železničního uzlu město Brno preferuje. Rada města doporučila odsun nádraží. Občanské iniciativy proto apelují na radnici, aby splnila svůj závazek z koaliční smlouvy, podle které má vybrat takovou variantu, která je dopravně a ekonomicky výhodná pro Brno a má prokazatelnou podporu veřejnosti.

Pokračování textu Splňte své sliby veřejnosti, vyzývají radnici občanské iniciativy

V Evropě je moderní mít nádraží ve středu města. Brno s odsunem nádraží hazarduje.

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, aliance Občané pro nádraží v centru a občanské koalice Nádraží v centru ze dne 15. února 2018, Praha

Do konce února chce brněnská radnice doporučit vládě, které varianty nádraží jsou pro město prioritní. V květnu by měla o poloze nového nádraží rozhodnout vláda. Jihomoravský kraj v lednu a radnice Brno-střed při včerejším zasedání vládě doporučily odsunout nádraží směrem k řece Svratce. Přesun brněnského hlavního nádraží tak nabývá reálných obrysů. Proti odsunu se však ozývá odborná i široká veřejnost.

Pokračování textu V Evropě je moderní mít nádraží ve středu města. Brno s odsunem nádraží hazarduje.

Brno-střed chce schválit odsun nádraží

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, aliance Občané pro nádraží v centru a občanské koalice Nádraží v centru ze dne 7. února 2018

Zastupitelstvo městské části Brna-střed má 14. února 2018 hlasovat o modernizaci železničního uzlu Brno ve variantě Řeka na základě usnesení Rady MČ. To by znamenalo odsun nádraží o kilometr na jih. Brněnské občanské iniciativy upozorňují, že tento postup jde proti zájmu veřejnosti. Pro Brno i pro cestující je totiž z ekonomického a dopravního hlediska výrazně výhodnější modernizovat nádraží v centru ve variantě Petrov.

Pokračování textu Brno-střed chce schválit odsun nádraží

Spekulanti s pozemky v Jižním centru v Brně potřebují nádraží odsunout, tak se již ozývají

Tisková zpráva aliance „Občané pro nádraží v centru“ ze dne 22.ledna 2018

Brno podepsalo Memorandum se společnostmi Karlín Development II a RANDORA

Radní města Brna dne 9. ledna 2018 schválili Memorandum „o spolupráci v souvislosti s projektem Dostavba prostoru Opuštěná Trnitá v Jižním centru – Brno“.[1] Jeho cílem je zajistit přípravu zástavby lokality blízko prosazované stavby odsunovaného nádraží u řeky Svratky. Aliance „Občané pro nádraží v centru“ podepsání Memoranda považují za unáhlené, neboť o poloze nádraží má rozhodnout vláda až asi v květnu. Navíc pro rozvoj města a pro cestující veřejnost je výhodnější nechat nádraží v centru.

Pokračování textu Spekulanti s pozemky v Jižním centru v Brně potřebují nádraží odsunout, tak se již ozývají

Kraj nezajímá názor občanů a občanek o poloze nádraží v Brně

Tisková zpráva NESEHNUTÍ Brno ze dne 11. ledna 2018.

V pondělí 15. ledna 2018 má zastupitelstvo Jihomoravského kraje rozhodnout, kterou variantu polohy nádraží v Brně doporučí k výstavbě. Aliance „Občané pro nádraží v centru“ považuje toto jednání za předčasné. Nejsou totiž známé názory lidí z obcí v okolí Brna, zejména těch, kteří každodenně do Brna dojíždějí. Chybí kvalitní průzkum veřejného mínění. Sama Aliance podporuje modernizaci nádraží v centru, ta je podle studie proveditelnosti technicky reálná a lidem zlepší cestování vlakem.

Pokračování textu Kraj nezajímá názor občanů a občanek o poloze nádraží v Brně

Tisková zpráva aliance

Tisková zpráva občanské aliance Občané pro nádraží v centru, tj. Dětí Země – Brno, Hnutí DUHA Brno a Masarykovy Demokratické Akademie – pobočka Brno.

Občanská aliance Občané pro nádraží v centru vítá, že včera skončila tříměsíční výluka provozu vlaků na tratích do Prahy a do Břeclavi, během které probíhala rekonstrukce stávajícího hlavního nádraží.

Pokračování textu Tisková zpráva aliance

Jošt i Masaryk v Brně oblékli tričko „pro nádraží v centru“

 

Brno, 21. září 2016

Odkaz na fotografie: http://bit.ly/2cUdJ6j
c: foto Ondřej Mazura

Jezdeckou sochu Jošta Lucemburského na Moravském náměstí dnes v dopoledních hodinách skupina příznivců referenda o brněnském nádraží vyzdobila tričkem s nápisem „Pro nádraží v centru“. Stejně se krátce před tím oděla i socha prvního československého prezidenta, Tomáše Gariguea Masaryka, na nedalekém náměstí Komenského.

Zmocněnec přípravného výboru referenda Jakub Patočka k akci uvedl: „Chceme dát najevo, že pro nádraží v centru se vyslovují každý den další osobnosti od herců až po architekty. Skoro každý, kdo v Brně něco znamená, podporuje modernizaci nádraží v cenru. Kdyby mohl hlasovat Masaryk, nepochybně by také on byl pro nádraží v centru. Je to sociální téma, poloha v centru je zásadní pro sociální slabší skupiny obyvatel, kterých se on vždycky zastával. Jošt by si o tom nemyslel nic, ale tričko mu sluší.“

Přípravný výbor referenda každý den zveřejňuje videa s osobnostmi, které se vyslovují na podporu nádraží v centru – mezi již uvedenými nechybí Bolek Polívka, architekt Jan Sapák, senátorka Eliška Wagnerová či ombudsmanka Anna Šabatová – link.

„Takřka konsensus je i mezi odborníky,“ doplnil Patočka. Naposledy se ve prospěch hlasování ANO, tedy pro modernizaci „nádraží ve stávající poloze podél ulice Nádražní“ vyslovili v pondělí projektanti a architekti stojící za projektem „Nádraží pod Petrovem.“ Chtěli se tak ohradit proti propagandě developerů, zastupovaných Robertem Kotzianem, bývalým náměstkem primátora z ODS. Kotzian soustavně opakuje, že otázka je formulována tak, aby variantu Pod Petrovem vylučovala.

Autoři prohlášení jeho tvrzení ostře odmítli. „To, co je občas mylně vydáváno za „odsun nádraží na Nové sady“ je ve skutečnosti jen nový přístup k nástupištím blíže k jejich těžišti, který dnešnímu nádraží schází… Je zřejmé, že moderní nádraží v centru, ve variantě nazývané Nádraží pod Petrovem, je v „dosavadní poloze“ ve smyslu otázky referenda,“ uvádí se v prohlášení. Argumentaci Roberta Kotziana o nejjednoznačnosti  otázek už dříve odmítly správní soudy. Přesto se znovu a znovu objevuje v některých médiích.

Tričko na tak zvané „žirafě“ nezůstalo sice příliš dlouho, hasiči jej ale dle očitých svědků sundávali neochotně. „Já jsem taky pro nádraží v centru,“  volal jeden z nich během akce. „Jošt byl sice dle záznamů jedním z nejzkorumpovanějších politiků své doby a možná by se mu tak zamlouvalo nádraží odsunout. Na druhou stranu má ta socha symbolizovat odvahu – akci lze tedy brát jako poctu občanské odvaze Brňanů nenechat si diktovat, kde má stát nádraží“ uzavírá Patočka.

Kontakty:

Josef Patočka: média a komunikace Referendum 2016

Email: josef.patocka@hnutiduha.cz, mobil 731 445 153

Odkazy na internetové stránky:

http://www.nadrazivcentru.cz/

https://www.facebook.com/NadraziBrno

 

Autoři varianty Petrov: přestaňte náš návrh vydávat za odsun nádraží! Je v centru ve smyslu referenda

 

Brno, 19. září 2016

Přestaňte tvrdit, že náš projekt je nějakým přesunem nádraží a že závazný výsledek referenda by znemožnil jej realizovat. Asi takový vzkaz dnes vyslali spoluautoři varianty „Pod Petrovem‘“, projektu modernizace brněnského nádraží v centru, Spolku Brno+, který Brňany vyzývá k bojkotu . a rozhodujícího hlasování. To se uskuteční 7. a 8. října, současně s krajskými volbami.

Skupina dopravních expertů a architektů především odmítá, že by jejich varianta byla někam přesunutá: Varianta Petrov zachovává kolejiště hlavního nádraží zhruba v dnešní poloze s prodloužením a drobným posunem nástupišť směrem k jihu. To, co je občas mylně vydáváno za „odsun nádraží na Nové sady“ je ve skutečnosti jen nový přístup k nástupištím blíže k jejich těžišti, který dnešnímu nádraží schází,“ uvádí se v prohlášení.

Jednoznačně se pak vymezují proti tvrzením, že by závazné rozhodnutí v referendu znemožnilo variantu Petrov realizovat a zachovalo dnešní tristní stav: „Je tedy zřejmé, že moderní nádraží v centru, ve variantě nazývané Nádraží pod Petrovem, je v „dosavadní poloze“ ve smyslu otázky referenda, využívá totiž (s malým rozšířením směrem k jihu) plochu dnešního kolejiště hlavního nádraží a přilehlé drážní pozemky u Malé Ameriky.“

Referendu nakonec skupina odborníků a projektantů přeje úspěch: Jsme toho názoru, že město Brno si konečně zaslouží v referendu definitivně rozhodnout o modernizaci železničního uzlu,“ uzavírají.

Přípravný výbor referenda slovy svého zmocněnce Jakuba Patočky prohlášení přivítal: „Podle našeho názoru to dobře ukazuje, že argumentace pro bojkot referenda je postavena na chatrných základech. Bývalý náměstek za ODS Kotzian se zřejmě skutečně velmi bojí, že by lidé rozhodli jinak, než by si on přál,“ komentuje Patočka.

K referendu lidé půjdou již za necelé tři týdny. Pokud k němu přijde alespoň 35% voličů, bude pro město Brno závazné. Investorem přestavby nádraží je sice stát, zastánci referenda však argumentují tím, že ten může jen obtížně Brnu polohu nádraží vnutit, neboť s ním bude při modernizaci uzlu muset spolupracovat. „Stát nemůže městu Brnu diktovat, kde má mít nádraží,“ uvedla k tomu ve videorozhovoru na Facebooku přípravného výboru minulý týden emeritní ústavní soudkyně a senátorka Eliška Wagnerová.

Kontakty:

Josef Patočka: média a komunikace Referendum 2016
Email: josef.patocka@hnutiduha.cz, mobil 731 445 153

Radim Cenek, za signatáře prohlášení,
Email: radim.cenek@gmail.com, mobil 776 193 866

Odkazy na internetové stránky:

http://www.nadrazivcentru.cz/

https://www.facebook.com/NadraziBrno

 

Bolek Polívka, Eliška Wagnerová či železářství Vichr: osobnosti podporují nádraží v centru

Brno, 7. 9. 2016

Přípravný výbor referenda o poloze nádraží začal tento týden zveřejňovat sérii videorozhovorů s významnými osobnostmi brněnského kulturního života i experty na problematiku dopravy a urbanismu.

Jako vůbec první se pro modernizaci nádraží na stávajícím místě vyslovil herec a Bolek Polívka: „No když už nádraží existuje, tak proč bych ho stěhoval? Ten největší důvod je primitivní: já jsem na nádraží zvyklý tam, kde je,“ vysvětluje v prvním z videí.

Pochybnosti o závaznosti referenda a výmluvy některých politiků, že má rozhodovat studie proveditelnosti, v následujícím rozhovoru ostře odmítá nezávislá senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová: „Referendum bude pro orgány města nepochybně závazné… stát nemůže diktovat městu Brnu, kde si má postavit nádraží!“

Do kampaně se rovněž spontánně začínají zapojovat provozovatelé obchodů a služeb v centru města, kteří by přesunem nádraží citelně utrpěli. Plakát referenda umístilo v úterý železářství Vichr, podnik s více než stoletou tradicí či knihkupectví Ženíšek, první soukromé knihkupectví v Brně.

Jakub Patočka, zmocněnec přípravného výboru k tom poznamenal: „Spontánní podporou lidí jsem mile překvapeni, je vidět, že lidem na brněnském nádraží opravdu záleží.“

Linky na videa na YouTube:
Bolek Polívka:

Eliška Wagnerová: https://www.youtube.com/watch?v=Iu6w_opa6xY&feature=youtu.be

Kontakty:
Josef Patočka: média a komunikace Referendum 2016
Email: josef.patocka@hnutiduha.cz, mobil 731 445 153

Odkazy na internetové stránky:
http://www.nadrazivcentru.cz/
https://www.facebook.com/NadraziBrno

O nás

Logo Nádraží v centru

Alianci „Občané pro nádraží v centru“ založily 1. listopadu 2017 spolky Děti Země – Brno a Hnutí DUHA Brno. Cílem Aliance je prosazovat modernizaci železničního uzlu Brno s novým moderním nádražím v centru Brna ve variantě „Petrov“ a navázat tak na občanskou alianci „Referendum 2014“, která o poloze nádraží vyvolala místní referendum, které se konalo ve dnech 7.-8. 10. 2016. Nádraží v centru podpořilo 59,2 tisíc voličů Brna.

Alianci podporuje NESEHNUTÍ a Ekologický institut Veronica.

  • Hnutí Duha Brno
  • Děti Země
  • NeSeHnutí
  • Ekologický institut Veronica - logo