Nejreklama na Brno? Vystoupit z rychlíku pod dominantou Petrova.

Na konci srpna 2018 bude vláda projednávat financování nového nádraží. Ještě není rozhodnuto.

Chci přispět

Autoři varianty Petrov: přestaňte náš návrh vydávat za odsun nádraží! Je v centru ve smyslu referenda

 

Brno, 19. září 2016

Přestaňte tvrdit, že náš projekt je nějakým přesunem nádraží a že závazný výsledek referenda by znemožnil jej realizovat. Asi takový vzkaz dnes vyslali spoluautoři varianty „Pod Petrovem‘“, projektu modernizace brněnského nádraží v centru, Spolku Brno+, který Brňany vyzývá k bojkotu . a rozhodujícího hlasování. To se uskuteční 7. a 8. října, současně s krajskými volbami.

Skupina dopravních expertů a architektů především odmítá, že by jejich varianta byla někam přesunutá: Varianta Petrov zachovává kolejiště hlavního nádraží zhruba v dnešní poloze s prodloužením a drobným posunem nástupišť směrem k jihu. To, co je občas mylně vydáváno za „odsun nádraží na Nové sady“ je ve skutečnosti jen nový přístup k nástupištím blíže k jejich těžišti, který dnešnímu nádraží schází,“ uvádí se v prohlášení.

Jednoznačně se pak vymezují proti tvrzením, že by závazné rozhodnutí v referendu znemožnilo variantu Petrov realizovat a zachovalo dnešní tristní stav: „Je tedy zřejmé, že moderní nádraží v centru, ve variantě nazývané Nádraží pod Petrovem, je v „dosavadní poloze“ ve smyslu otázky referenda, využívá totiž (s malým rozšířením směrem k jihu) plochu dnešního kolejiště hlavního nádraží a přilehlé drážní pozemky u Malé Ameriky.“

Referendu nakonec skupina odborníků a projektantů přeje úspěch: Jsme toho názoru, že město Brno si konečně zaslouží v referendu definitivně rozhodnout o modernizaci železničního uzlu,“ uzavírají.

Přípravný výbor referenda slovy svého zmocněnce Jakuba Patočky prohlášení přivítal: „Podle našeho názoru to dobře ukazuje, že argumentace pro bojkot referenda je postavena na chatrných základech. Bývalý náměstek za ODS Kotzian se zřejmě skutečně velmi bojí, že by lidé rozhodli jinak, než by si on přál,“ komentuje Patočka.

K referendu lidé půjdou již za necelé tři týdny. Pokud k němu přijde alespoň 35% voličů, bude pro město Brno závazné. Investorem přestavby nádraží je sice stát, zastánci referenda však argumentují tím, že ten může jen obtížně Brnu polohu nádraží vnutit, neboť s ním bude při modernizaci uzlu muset spolupracovat. „Stát nemůže městu Brnu diktovat, kde má mít nádraží,“ uvedla k tomu ve videorozhovoru na Facebooku přípravného výboru minulý týden emeritní ústavní soudkyně a senátorka Eliška Wagnerová.

Kontakty:

Josef Patočka: média a komunikace Referendum 2016
Email: josef.patocka@hnutiduha.cz, mobil 731 445 153

Radim Cenek, za signatáře prohlášení,
Email: radim.cenek@gmail.com, mobil 776 193 866

Odkazy na internetové stránky:

http://www.nadrazivcentru.cz/

https://www.facebook.com/NadraziBrno

 

O nás

Logo Nádraží v centru

Alianci „Občané pro nádraží v centru“ založily 1. listopadu 2017 spolky Děti Země – Brno a Hnutí DUHA Brno. Cílem Aliance je prosazovat modernizaci železničního uzlu Brno s novým moderním nádražím v centru Brna ve variantě „Petrov“ a navázat tak na občanskou alianci „Referendum 2014“, která o poloze nádraží vyvolala místní referendum, které se konalo ve dnech 7.-8. 10. 2016. Nádraží v centru podpořilo 59,2 tisíc voličů Brna.

Alianci podporuje NESEHNUTÍ a Ekologický institut Veronica.

  • Hnutí Duha Brno
  • Děti Země
  • NeSeHnutí
  • Ekologický institut Veronica - logo