V referendu 7. a 8. října hlasujeme dvakrát ano pro moderní nádraží v centru bez korupce

Přes 20 000 občanů Brna svými podpisy prosadilo referendum o poloze hlavního nádraží.

V říjnu 2016 můžeme definitivně prosadit moderní nádraží v centru města.

Přidejte se k nám

Chci pomoci Chci přispět

Autoři varianty Petrov: naše nádraží je v centru

Stále častěji se objevují názory, že nádraží v takzvané Variantě Pod Petrovem vlastně není ve „stávající poloze podél ulice nádražní“ ve smyslu otázky referenda. Tyto dohady přesvědčivě vyvracejí samotní spoluautoři této varianty modernizace nádraží v centru. Jejich prohlášení přinášíme v plném znění.

Vážení,

my, odborníci na dopravu a dopravní stavitelství, kteří jsme se podíleli na návrhu modernizace železničního uzlu Brno s nádražím v centru (varianta později označená jako Nádraží pod Petrovem), cítíme potřebu vyjádřit se k otázce diskutované před nadcházejícím referendem.

Objevily se názory, že první otázka referenda, zavazující město Brno, aby podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice Brno hlavní nádraží v dosavadní poloze podél ulice Nádražní, povede nutně k dlouhodobému přetrvávání současného nevyhovujícího stavu železničního uzlu (tzv. nulová varianta), protože ani jedna z rozpracovaných variant, tedy Petrov ani Řeka, tuto podmínku údajně nesplní. Takový výklad je buďto účelový, nebo svědčí o nepochopení našeho návrhu.

Varianta Petrov zachovává kolejiště hlavního nádraží zhruba v dnešní poloze s prodloužením a drobným posunem nástupišť směrem k jihu. To, co je občas mylně vydáváno za „odsun nádraží na Nové sady“ je ve skutečnosti jen nový přístup k nástupištím blíže k jejich těžišti, který dnešnímu nádraží schází. Přístup na nástupiště z historické nádražní budovy zůstane zachován. Řečí čísel – těžiště nástupišť na povrchu se proti dnešním nástupištím 1. – 4. posune o necelých 100 metrů, a většina z toho jde na vrub jejich prodloužení. O něco větší posun nastane v případě podzemní kolejové skupiny, podzemní nástupiště budou oproti dnešním nástupištím 5. a 6. posunuta asi o 150 m blíže k Novým sadům.

Je tedy zřejmé, že moderní nádraží v centru, ve variantě nazývané Nádraží pod Petrovem, je v „dosavadní poloze“ ve smyslu otázky referenda, využívá totiž (s malým rozšířením směrem k jihu) plochu dnešního kolejiště hlavního nádraží a přilehlé drážní pozemky u Malé Ameriky. Je také podél ulice Nádražní, v celé její délce a s přesahem podzemního kolejiště za Hybešovu ulici.

Jsme toho názoru, že město Brno si konečně zaslouží v referendu definitivně rozhodnout o modernizaci železničního uzlu, která nepoškodí kvalitní systém veřejné dopravy města a kraje, která nezatíží město nutností urychleného rozvoje tzv. Jižního centra, a která je nakonec výhodnější i pro přivedení vysokorychlostních vlaků, až se jich v naší zemi dočkáme. Jsme přesvědčeni, že takovou modernizací může být i varianta Petrov.

nástupiště bez VRT

 

Obr. 1.: zakreslení plochy nástupišť varianty Petrov (červeně) do plánu současného hlavního nádraží (zvýrazněno modře)

nástupiště s VRT

Obr. 2.: navržená výhledová poloha podzemních nástupišť vysokorychlostních vlaků (růžově)

K prohlášení se připojili:

Tomáš Alter, Ing. Václav Čermák, doc.Ing Vladislav Horák, Ing.arch Petr Lédl, Ing.arch. Ivan Lejčar, Ing.arch. Josef Myslivec, Bc. Martin Robeš, Ing.arch. Jan Vrbka, Mgr. Radim Cenek

 

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

O nás

logo_pěkné

Občanská aliance „Referendum 2016“ je dobrovolným sdružením Brňanů a Brňanek, nezávislým na firmách, podnikatelích, úřadech i politických stranách.

Naším cílem je prosadit v místním referendu na podzim letošního roku modernizaci nádraží v centru, podél ulice Nádražní (jednomu z hotových projektů se také říká „nádraží pod Petrovem“) a současně zajistit, aby se o přesné podobě nového nádraží a jeho okolí rozhodlo v transparentních návrhových soutěžích (jako je urbanistická soutěž o širší podobu centra, kterou dnes město již realizuje) podle metodiky České komory architektů.

V REFERENDU MÁME ŠANCI O NÁDRAŽÍ DEFINITIVNĚ ROZHODNOUT.

K dosažení tohoto cíle zapojujeme do debaty veřejnost, spolupracujeme s odborníky, jednáme s politiky a diskutujeme s občany.

Naši aktivitu na základě smlouvy o spolupráci zastřešují brněnské pobočky Hnutí DUHA, Dětí Země a Masarykovy demokratické akademie.

  • Hnutí Duha Brno
  • Děti Země
  • MDA

Referendum také podpořili

Tento projekt byl podpořen brněnskou Nadací Partnerství…
NAP_Greenways ORIGINAL

…a z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica v rámci programu „Společně pro Brno.“
SpB_zelene