Nejreklama na Brno? Vystoupit z rychlíku pod dominantou Petrova.

Na konci srpna 2018 bude vláda projednávat financování nového nádraží. Ještě není rozhodnuto.

Chci přispět

Autoři varianty Petrov: naše nádraží je v centru

Stále častěji se objevují názory, že nádraží v takzvané Variantě Pod Petrovem vlastně není ve „stávající poloze podél ulice nádražní“ ve smyslu otázky referenda. Tyto dohady přesvědčivě vyvracejí samotní spoluautoři této varianty modernizace nádraží v centru. Jejich prohlášení přinášíme v plném znění.

Vážení,

my, odborníci na dopravu a dopravní stavitelství, kteří jsme se podíleli na návrhu modernizace železničního uzlu Brno s nádražím v centru (varianta později označená jako Nádraží pod Petrovem), cítíme potřebu vyjádřit se k otázce diskutované před nadcházejícím referendem.

Objevily se názory, že první otázka referenda, zavazující město Brno, aby podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice Brno hlavní nádraží v dosavadní poloze podél ulice Nádražní, povede nutně k dlouhodobému přetrvávání současného nevyhovujícího stavu železničního uzlu (tzv. nulová varianta), protože ani jedna z rozpracovaných variant, tedy Petrov ani Řeka, tuto podmínku údajně nesplní. Takový výklad je buďto účelový, nebo svědčí o nepochopení našeho návrhu.

Varianta Petrov zachovává kolejiště hlavního nádraží zhruba v dnešní poloze s prodloužením a drobným posunem nástupišť směrem k jihu. To, co je občas mylně vydáváno za „odsun nádraží na Nové sady“ je ve skutečnosti jen nový přístup k nástupištím blíže k jejich těžišti, který dnešnímu nádraží schází. Přístup na nástupiště z historické nádražní budovy zůstane zachován. Řečí čísel – těžiště nástupišť na povrchu se proti dnešním nástupištím 1. – 4. posune o necelých 100 metrů, a většina z toho jde na vrub jejich prodloužení. O něco větší posun nastane v případě podzemní kolejové skupiny, podzemní nástupiště budou oproti dnešním nástupištím 5. a 6. posunuta asi o 150 m blíže k Novým sadům.

Je tedy zřejmé, že moderní nádraží v centru, ve variantě nazývané Nádraží pod Petrovem, je v „dosavadní poloze“ ve smyslu otázky referenda, využívá totiž (s malým rozšířením směrem k jihu) plochu dnešního kolejiště hlavního nádraží a přilehlé drážní pozemky u Malé Ameriky. Je také podél ulice Nádražní, v celé její délce a s přesahem podzemního kolejiště za Hybešovu ulici.

Jsme toho názoru, že město Brno si konečně zaslouží v referendu definitivně rozhodnout o modernizaci železničního uzlu, která nepoškodí kvalitní systém veřejné dopravy města a kraje, která nezatíží město nutností urychleného rozvoje tzv. Jižního centra, a která je nakonec výhodnější i pro přivedení vysokorychlostních vlaků, až se jich v naší zemi dočkáme. Jsme přesvědčeni, že takovou modernizací může být i varianta Petrov.

nástupiště bez VRT

 

Obr. 1.: zakreslení plochy nástupišť varianty Petrov (červeně) do plánu současného hlavního nádraží (zvýrazněno modře)

nástupiště s VRT

Obr. 2.: navržená výhledová poloha podzemních nástupišť vysokorychlostních vlaků (růžově)

K prohlášení se připojili:

Tomáš Alter, Ing. Václav Čermák, doc.Ing Vladislav Horák, Ing.arch Petr Lédl, Ing.arch. Ivan Lejčar, Ing.arch. Josef Myslivec, Bc. Martin Robeš, Ing.arch. Jan Vrbka, Mgr. Radim Cenek

 

O nás

Logo Nádraží v centru

Alianci „Občané pro nádraží v centru“ založily 1. listopadu 2017 spolky Děti Země – Brno a Hnutí DUHA Brno. Cílem Aliance je prosazovat modernizaci železničního uzlu Brno s novým moderním nádražím v centru Brna ve variantě „Petrov“ a navázat tak na občanskou alianci „Referendum 2014“, která o poloze nádraží vyvolala místní referendum, které se konalo ve dnech 7.-8. 10. 2016. Nádraží v centru podpořilo 59,2 tisíc voličů Brna.

Alianci podporuje NESEHNUTÍ a Ekologický institut Veronica.

  • Hnutí Duha Brno
  • Děti Země
  • NeSeHnutí
  • Ekologický institut Veronica - logo