Nejreklama na Brno? Vystoupit z rychlíku pod dominantou Petrova.

Na konci srpna 2018 bude vláda projednávat financování nového nádraží. Ještě není rozhodnuto.

Chci přispět

Studie proveditelnosti je na světě

Dlouho očekávaná a odkládaná studie proveditelnosti je konečně na světě. Naleznete jí na stránce europointbrno.cz Vedení města Brna musí do 30. 1. 2018 vydat vlastní stanovisko k rekonstrukci brněnského hlavního nádraží, rozhodovat však bude ministerstvo dopravy. Podle dřívějších vyjádření je však jasné, že ministerstvo se chce řídit názorem města. Lednové zastupitelstvo bude tudíž klíčové pro rozhodování o budoucnosti nádraží.

Pokračování textu Studie proveditelnosti je na světě

Tisková zpráva aliance

Tisková zpráva občanské aliance Občané pro nádraží v centru, tj. Dětí Země – Brno, Hnutí DUHA Brno a Masarykovy Demokratické Akademie – pobočka Brno.

Občanská aliance Občané pro nádraží v centru vítá, že včera skončila tříměsíční výluka provozu vlaků na tratích do Prahy a do Břeclavi, během které probíhala rekonstrukce stávajícího hlavního nádraží.

Pokračování textu Tisková zpráva aliance

Referendum v Brně skončilo strategickým vítězstvím nádraží v centru

Naše hodnocení: výsledky referenda o nádraží v Brně sice nejsou právně závazné, dávají ale jasný obrázek o rozložení názorů občanů a také o síle stoupenců nádraží v centru. Je to strategické vítězství, jehož vynucení už by mělo být jen otázkou času.

Pokračování textu Referendum v Brně skončilo strategickým vítězstvím nádraží v centru

Otevřený dopis primátorovi: Vzpomeňte si, s čím jste před dvěma lety kandidoval

Zmocněnec přípravného výboru referenda Jakub Patočka dnes odeslal otevřený dopis primátorovi Brna Petru Vokřálovi, v němž upozorňuje vedení města na snahy magistrátu zmařit referendum o poloze a způsobu modernizace hlavního nádraží. Přípravný výbor takové snahy spatřuje ve třech bodech. Odbor vnitřních věcí nezákonně vyzval městské části k tomu, aby nerespektovaly nominace členů okrskových komisí navržené přípravným výborem. Za druhé přípravný výbor protestuje proti delegaci členů hlasovacích komisí navržených bývalým náměstkem primátora za ODS Robertem Kotzianem. Za třetí a vůbec nejhorší prohřešek proti přípravám referenda přípravný výbor označuje nečinnost vedení města.

Pokračování textu Otevřený dopis primátorovi: Vzpomeňte si, s čím jste před dvěma lety kandidoval

Přípravný výbor viní úředníky magistrátu ze snahy mařit referendum

Brno, 27. září 2016

Přípravný výbor takové snahy spatřuje ve třech bodech. Odbor vnitřních věcí nezákonně vyzval městské části k tomu, aby nerespektovaly nominace členů okrskových komisí navržené přípravným výborem. Městské části nominace obdržely o několik hodin později. Přípravný výbor upozorňuje na to, že většina městských částí se přitom zpozdila v oznámení parametrů komisí v řádu dní a některé je nesdělily dodnes.

Především ale namítá, že nezákonný byl metodický pokyn, podle nějž k návrhům přípravného výboru nelze přihlížet, které odbor vnitřních věcí magistrátu rozeslal. Mnohé městské části k němu stejně nepřihlížely a nominace přípravného výboru akceptovaly. Podle přípravného výboru referenda svévolná snaha vyloučit jeho delegáty z okrskových komisí „svědčí o snaze umést cestu benevolenci vůči nezákonnostem při hlasovaní či sčítání hlasů“.

Za druhé přípravný výbor protestuje proti delegaci členů hlasovacích komisí navržených bývalým náměstkem primátora za ODS Robertem Kotzianem. „Dovolte, abych Vám připomenul, že Robert Kotzian je tím člověkem, o kterém jste mluvil jako o pštrosovi strkajícím před občany hlavu do písku na demonstraci před dvěma lety,“ píše zmocněnec petičního výboru Jakub Patočka primátoru Vokřálovi.

„Kotzian se tehdy mohl přetrhnout nezákonnou snahou zmařit referendum, podával proti němu žaloby. Je naprostým výsměchem duchu a liteře zákona, aby jeho delegáti dohlíželi na referendum. To by odpovídalo putinovské politické kultuře,“ píše se v dopise.

Za třetí a vůbec nejhorší prohřešek proti přípravám referenda přípravný výbor označuje nečinnost vedení města. „Soustavně porušujete svou zákonnou povinnost učinit vše pro to, aby účast občanů v referendu byla co největší. Kde jsou Vaše slova z demonstrace před dvěma lety „referendum ano, referendum v každém případě“?“ píše primátorovi Patočka.

Přípravný výbor neviní primátora Vokřála ze zlého úmyslu, ale klade mu odpovědnost přehlížení svévole úředníků. V závěru dopisu vedení města upozorňuje, že nedopustí, aby se o přesunu nádraží rozhodlo bez platného referenda. Za sebe Vám garantuji jedinou věc: uděláme úplně všechno proto, aby nádraží v Brně bylo možné přesunout jedině se souhlasem většiny občanů, a to výhradně se souhlasem vyjádřeným v závazném a platném referendu.

 

Jošt i Masaryk v Brně oblékli tričko „pro nádraží v centru“

 

Brno, 21. září 2016

Odkaz na fotografie: http://bit.ly/2cUdJ6j
c: foto Ondřej Mazura

Jezdeckou sochu Jošta Lucemburského na Moravském náměstí dnes v dopoledních hodinách skupina příznivců referenda o brněnském nádraží vyzdobila tričkem s nápisem „Pro nádraží v centru“. Stejně se krátce před tím oděla i socha prvního československého prezidenta, Tomáše Gariguea Masaryka, na nedalekém náměstí Komenského.

Zmocněnec přípravného výboru referenda Jakub Patočka k akci uvedl: „Chceme dát najevo, že pro nádraží v centru se vyslovují každý den další osobnosti od herců až po architekty. Skoro každý, kdo v Brně něco znamená, podporuje modernizaci nádraží v cenru. Kdyby mohl hlasovat Masaryk, nepochybně by také on byl pro nádraží v centru. Je to sociální téma, poloha v centru je zásadní pro sociální slabší skupiny obyvatel, kterých se on vždycky zastával. Jošt by si o tom nemyslel nic, ale tričko mu sluší.“

Přípravný výbor referenda každý den zveřejňuje videa s osobnostmi, které se vyslovují na podporu nádraží v centru – mezi již uvedenými nechybí Bolek Polívka, architekt Jan Sapák, senátorka Eliška Wagnerová či ombudsmanka Anna Šabatová – link.

„Takřka konsensus je i mezi odborníky,“ doplnil Patočka. Naposledy se ve prospěch hlasování ANO, tedy pro modernizaci „nádraží ve stávající poloze podél ulice Nádražní“ vyslovili v pondělí projektanti a architekti stojící za projektem „Nádraží pod Petrovem.“ Chtěli se tak ohradit proti propagandě developerů, zastupovaných Robertem Kotzianem, bývalým náměstkem primátora z ODS. Kotzian soustavně opakuje, že otázka je formulována tak, aby variantu Pod Petrovem vylučovala.

Autoři prohlášení jeho tvrzení ostře odmítli. „To, co je občas mylně vydáváno za „odsun nádraží na Nové sady“ je ve skutečnosti jen nový přístup k nástupištím blíže k jejich těžišti, který dnešnímu nádraží schází… Je zřejmé, že moderní nádraží v centru, ve variantě nazývané Nádraží pod Petrovem, je v „dosavadní poloze“ ve smyslu otázky referenda,“ uvádí se v prohlášení. Argumentaci Roberta Kotziana o nejjednoznačnosti  otázek už dříve odmítly správní soudy. Přesto se znovu a znovu objevuje v některých médiích.

Tričko na tak zvané „žirafě“ nezůstalo sice příliš dlouho, hasiči jej ale dle očitých svědků sundávali neochotně. „Já jsem taky pro nádraží v centru,“  volal jeden z nich během akce. „Jošt byl sice dle záznamů jedním z nejzkorumpovanějších politiků své doby a možná by se mu tak zamlouvalo nádraží odsunout. Na druhou stranu má ta socha symbolizovat odvahu – akci lze tedy brát jako poctu občanské odvaze Brňanů nenechat si diktovat, kde má stát nádraží“ uzavírá Patočka.

Kontakty:

Josef Patočka: média a komunikace Referendum 2016

Email: josef.patocka@hnutiduha.cz, mobil 731 445 153

Odkazy na internetové stránky:

http://www.nadrazivcentru.cz/

https://www.facebook.com/NadraziBrno

 

Autoři varianty Petrov: přestaňte náš návrh vydávat za odsun nádraží! Je v centru ve smyslu referenda

 

Brno, 19. září 2016

Přestaňte tvrdit, že náš projekt je nějakým přesunem nádraží a že závazný výsledek referenda by znemožnil jej realizovat. Asi takový vzkaz dnes vyslali spoluautoři varianty „Pod Petrovem‘“, projektu modernizace brněnského nádraží v centru, Spolku Brno+, který Brňany vyzývá k bojkotu . a rozhodujícího hlasování. To se uskuteční 7. a 8. října, současně s krajskými volbami.

Skupina dopravních expertů a architektů především odmítá, že by jejich varianta byla někam přesunutá: Varianta Petrov zachovává kolejiště hlavního nádraží zhruba v dnešní poloze s prodloužením a drobným posunem nástupišť směrem k jihu. To, co je občas mylně vydáváno za „odsun nádraží na Nové sady“ je ve skutečnosti jen nový přístup k nástupištím blíže k jejich těžišti, který dnešnímu nádraží schází,“ uvádí se v prohlášení.

Jednoznačně se pak vymezují proti tvrzením, že by závazné rozhodnutí v referendu znemožnilo variantu Petrov realizovat a zachovalo dnešní tristní stav: „Je tedy zřejmé, že moderní nádraží v centru, ve variantě nazývané Nádraží pod Petrovem, je v „dosavadní poloze“ ve smyslu otázky referenda, využívá totiž (s malým rozšířením směrem k jihu) plochu dnešního kolejiště hlavního nádraží a přilehlé drážní pozemky u Malé Ameriky.“

Referendu nakonec skupina odborníků a projektantů přeje úspěch: Jsme toho názoru, že město Brno si konečně zaslouží v referendu definitivně rozhodnout o modernizaci železničního uzlu,“ uzavírají.

Přípravný výbor referenda slovy svého zmocněnce Jakuba Patočky prohlášení přivítal: „Podle našeho názoru to dobře ukazuje, že argumentace pro bojkot referenda je postavena na chatrných základech. Bývalý náměstek za ODS Kotzian se zřejmě skutečně velmi bojí, že by lidé rozhodli jinak, než by si on přál,“ komentuje Patočka.

K referendu lidé půjdou již za necelé tři týdny. Pokud k němu přijde alespoň 35% voličů, bude pro město Brno závazné. Investorem přestavby nádraží je sice stát, zastánci referenda však argumentují tím, že ten může jen obtížně Brnu polohu nádraží vnutit, neboť s ním bude při modernizaci uzlu muset spolupracovat. „Stát nemůže městu Brnu diktovat, kde má mít nádraží,“ uvedla k tomu ve videorozhovoru na Facebooku přípravného výboru minulý týden emeritní ústavní soudkyně a senátorka Eliška Wagnerová.

Kontakty:

Josef Patočka: média a komunikace Referendum 2016
Email: josef.patocka@hnutiduha.cz, mobil 731 445 153

Radim Cenek, za signatáře prohlášení,
Email: radim.cenek@gmail.com, mobil 776 193 866

Odkazy na internetové stránky:

http://www.nadrazivcentru.cz/

https://www.facebook.com/NadraziBrno

 

Autoři varianty Petrov: naše nádraží je v centru

Stále častěji se objevují názory, že nádraží v takzvané Variantě Pod Petrovem vlastně není ve „stávající poloze podél ulice nádražní“ ve smyslu otázky referenda. Tyto dohady přesvědčivě vyvracejí samotní spoluautoři této varianty modernizace nádraží v centru. Jejich prohlášení přinášíme v plném znění.

Pokračování textu Autoři varianty Petrov: naše nádraží je v centru

Jakub Patočka: Brněnské nádraží je především tématem sociálním

Před nadcházejícím referendem o brněnském nádraží vedu desítky různých debat s lidmi na ulicích. Někomu je to jasné hned a někdo se udiveně ptá: proč vám vlastně na tom brněnském nádraží tak strašně moc záleží? Odpověď je jednoduchá: je to jedna z nejlepších věcí na Brně, a to zejména díky své poloze na okraji historického centra města. Na život ve městě má zásadní příznivý vliv, že nádraží prorostlé s velice slušným systémem městské veřejné dopravy tvoří přirozené, nejen dopravní, ohnisko.

Pokračování textu Jakub Patočka: Brněnské nádraží je především tématem sociálním

O nás

Logo Nádraží v centru

Alianci „Občané pro nádraží v centru“ založily 1. listopadu 2017 spolky Děti Země – Brno a Hnutí DUHA Brno. Cílem Aliance je prosazovat modernizaci železničního uzlu Brno s novým moderním nádražím v centru Brna ve variantě „Petrov“ a navázat tak na občanskou alianci „Referendum 2014“, která o poloze nádraží vyvolala místní referendum, které se konalo ve dnech 7.-8. 10. 2016. Nádraží v centru podpořilo 59,2 tisíc voličů Brna.

Alianci podporuje NESEHNUTÍ a Ekologický institut Veronica.

  • Hnutí Duha Brno
  • Děti Země
  • NeSeHnutí
  • Ekologický institut Veronica - logo